1996 yılında eğitim ve öğretime başlayan Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü bugün alanında öğrencilerin en çok tercih ettikleri bölümler arasındadır. Kadrosunu kendilerini uluslararası düzeyde kanıtlamış akademisyen ve sektörün önde gelen isimlerinin oluşturduğu Bölümümüz, 250'ü aşkın öğrenciye eğitim vermekte ve her geçen yıl artan yurtiçi ve yurtdışı etkinlikleri ve ödülleriyle başarısını sürdürmekte; Türkiye'de ve uluslararası düzeyde çalışma olanağı bulan mezunları ile adını duyurmaktadır.

Halkla İlişkiler, kurumlarla hedef kitleleri arasında ortak anlayış ve iyi niyet yaratmaya ve sürdürmeye yönelik stratejik iletişim çabalarını kapsayan İletişim Bilimlerinin temel alanlarından biridir Halkla İlişkiler ve Tanıtım çalışmaları, kamuoyundaki algı, tutum ve beklentiler üzerine araştırmalar yaparak bunların sonuçları üzerine etkinlikler planlar ve uygular. Kurum kimliğinin ve kurumsal imajın oluşturup yönetilmesine öncülük eder. Kurumsal itibarı sağlamaya yönelik olarak medya ilişkilerini yönetir; sponsorluk ve sosyal sorumluluk projeleri üretir. Halkla İlişkiler ve Tanıtım çalışmaları, disiplinler arası bir anlayışla çeşitli bilim dallarından yararlanır. Yeni teknolojileri ve Internet olanaklarını kullanarak çalışmalarını sanal ortama ve sosyal ağlara uyarlar. Bu bilim dalının önemi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gerek iş hayatında gerekse siyasal ve sivil yaşamda giderek belirginleşmektedir.

Ekip içinde çalışabilen, stratejik düşünme yeteneği olan ikna edici iletişim eğitimi almış, kriz dönemlerinde yaratıcı düşünme becerisini kullanabilecek kişilere duyulan gereksinim giderek artmaktadır. Bu düşünceyle, Bölüm olarak yaratıcı, üretken, özgüvenli, çevrelerine saygılı ve sosyal sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak toplumda yerlerini alacak mezunlar yetiştirme görevini üstleniyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2012 PRP Yeditepe - İletişim Fakültesi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü / Tüm hakları saklıdır.