Türkçe CV   İngilizce CV
       
Follow   Syllabus
       
  Read it   Contact
       
(0216) 578 06 46   prp461@gmail.com

 

 

 

 
Öğr. Gör. Leyla Keskiner

Leyla Keskiner, MA  İzmir Amerikan (Kız) Koleji 'nden mezun oldu. Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı.  Bir müddet Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi'nde Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1998 yılında İstanbul'a gelerek Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın halkla ilişkiler sorumlusu oldu.  Bu görevde 14 yıl çalıştıktan sonra işinden ayrıldı. Çalışırken Yeditepe Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde yüksek lisans programına başladı. 2013 yılında derecesini aldı.

14 yıllık çalışması boyunca, çeşitli etkinliklerin organizasyonundan, basın ilişkilerine, dergicilikten, web siteleri hazırlanmasına, veri tabanı kurulup güncellenmesine, faaliyet raporlarının hazırlanmasından, bağışçı ilişkilerine hakla ilişkiler alanına giren pek çok konuda faaliyet gösterdi.

PRP 461  Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Halkla İlişkiler dersini veriyor.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2012 PRP Yeditepe - İletişim Fakültesi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü / Tüm hakları saklıdır.