Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Yüksek Lisans Programı

Geleceğin Mesleği olarak Halkla İlişkiler

Bugünün dünyasında eleştirel ve yaratıcı düşünebilen,ekip içinde çalışabilen,olağan ve olağanüstü durumlar için strateji geliştirebilen, yüz yüze iletişim becerisine sahip, iletişim teknolojilerini etkin kullanabilen kişilere duyulan gereksinim giderek artmaktadır. Bu bağlamda Bölümümüz, sorunları analiz ederek çözebilen, üretken, yaratıcı, özgüven sahibi, çevrelerine saygılı ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olan bireyler yetiştirmek misyonuyla hareket etmektedir. Ulusal ve uluslararası düzlemde iş olanağı elde etmiş seçkin mezunlarıyla gurur duyan Bölümümüz, iletişim sektöründeküresel ve ulusal şirketlerde, siyasal kurumlarda, bürokraside ve sivil toplum kuruluşlarında çalışmaya aday olan geleceğin başarılı meslek insanlarını yetiştirmek için yenilikçi vizyonuyla yoluna devam etmektedir.

KİMLER İÇİN?

Kuramı uygulama ile bütünleştiren Yüksek Lisans Programımız, 
. İletişim süreci içinde kendilerini daha iyi tanımayı; 
. Sunulan seçimlik derslerle özel ilgi alanlarını, bilgi ve becerilerini geliştirmeyi; 
. Doktora çalışmalarına hazırlanmayı / çalıştıkları kurumlara daha verimli ve bilinçli katkıda bulunmayı amaçlayan 
. Bilgisayar, İnternet, multimedya donanımının bulunduğu bir ortamda yaratıcı çalışmalar, araştırmalar yapmak, projeler üretmek isteyen üniversite mezunlarına açıktır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans programı 4 yıllık eğitim veren bütün lisans programlarından mezun olan adaylara açıktır. Ancak iletişim fakültelerinden mezun olmayan adayların, Bilimsel Hazırlık Programını tamamlamaları gerekmektedir. "Bilimsel Hazırlık Programı"nda adayların, halkla ilişkiler dalında yüksek lisans düzeyinde öğrenim görebilmeleri için gerekli seçenekler sunulmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2012 PRP Yeditepe - İletişim Fakültesi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü / Tüm hakları saklıdır.