Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Yüksek Lisans Programı

Öğrenim Süreci

Programı bitirecek öğrencilerin iletişim, sosyal kuram ve araştırma tekniklerini kullanarak, kurumlarında sorunları analiz etmeye ve çözüm getirmeye yardımcı olmakta önderlik yapmaları beklenmektedir. Programımız seçimlik derslerle öğrencilerin bireysel hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. Yüksek lisans adayları farklı seçimlik derslerle iletişime dayalı değişik alanlarda çalışmak üzere, yalnızca başlangıç düzeyindeki görevler için değil, alanlarında ilerlemelerini sağlama amacıyla da eğitilmektedirler. Akademik çalışmalara yönelecek adaylar ise kuram ağırlıklı derslerle ve yazacakları tezlerle doktora programına hazırlanmaktadırlar. Az sayıda öğrenciyle her derste interaktif eğitim yapma olanağı bulunmakta ve öğrenciler özgün araştırma yapmaya ve çalışmalarını sunmaya yönlendirilmektedirler.

Ders Programı

Programa kabul edilmiş, ancak farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans Programı'na başlamadan önce Bilimsel Hazırlık Programı'nın gerekliliklerini yerine getirmeleri beklenir. Bilimsel Hazırlık Programına katılması öngörülen öğrencilerin en az beş ders almaları gerekmektedir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans Programı Tezli ve Tezsiz olmak üzere iki programdan oluşmaktadır. Programı tamamlamak için tüm öğrencilerin iki dönem boyunca her biri üçer kredilik iki temel ve iki seçmeli ders almaları öngörülmüştür. Toplam 24 kredilik dersi başarıyla tamamladıktan sonra tez yazacak öğrenciler master tezlerini oluşturacak bir araştırma üzerinde çalışmaya başlar ve bir yıl içinde tezlerini tamamlarlar. Tezsiz Yüksek Lisans Programı ise, Tezli Yüksek Lisans Programında var olan zorunlu derslerin yanı sıra üç ders almak koşuluyla tamamlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2012 PRP Yeditepe - İletişim Fakültesi - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü / Tüm hakları saklıdır.